S o f t w a r e     f o r     a u t o m a t i c     c r e a t i o n     o f     m o d e l s     u s i n g     p a r a m e t r i c     d a t a

  Generic Model Creation 

EXAMPLE: VIBORGVEJ BRIDGE BIM DRAFT 09-09-2018 
ICDAS YouTube Channel   ICDAS GEN 2019.00R 123456789_123456789_1123456789123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456123456789_ 123456789_123456789_123456789_123456789

ExamplesModel descriptionInputBIM modelAnalysis modelSubscription 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedenunder er Viborgvejbro automatiseret og modelleret i Revit 2019 vha. ICDAS addins og ICDAS bibliotek objekter. Input er 2D-tegninger fra Vejdirektoratet Udbud 28-08-2018, jf. Reference Bro 21.

 

ICDAS BIM for Infrastrukturer yder betonbrosmodel som er beskrevet kort nedenunder:


    BIM model leveres i Revit model-baseret teknologi hvor alle ’tegninger’ kaldes ’viewer’ i Revit (2D-snittegninger,

    3D-modeller, Elevationer eller enhver grafisk information)


    Alle viewer hænger sammen i 3D visualiseringer. En ændring af hvilken som helst view, de andre viewer opdateres

    automatisk, også med 3D armeringer. BIM model er faktisk en sammensat af mange 3D objekter som kan se fra et

    vilkårligt syn (view). Selve en ’2D-snittegning’ er i 3D hvor ’Far Clip Offset’ er trukket meget tæt på snittet. Trække

    det ud, ser man mere af broen som er vist i View B nedenunder (ved Pier B).


    Man enter datainput fra 2D-stykkevis-tegninger i ICDAS 3D input og køre automatiseringer, hvor 3D model danner

    øjeblikkeligt, og hvorfra man udelukkende arbejder i 3D viewer.


    ICDAS henter ikke-grafisk BIM informationer fra Revit til Excel for tilbudsberegning, f.eks. armeringsmængder,

    volumener af beton af dæk, søjler, fundamenter (også volumen af jord hvis de er modelleret i modellen)


    Der er kun en projekt-fil Viborgvej.rvt som lagrer alle komponent filer i BIM model.


    Revit upload projekt file *.rvt to sky services Revit LIVE blot med et klik ‘Go Live’, og herfra til Virtual Reality (VR)

    i et klik ’VR’ (VIVE HTC PRO VR brille kræves). In Revit LIVE (filtype *.lvsc) viser BIM model i immersiv visualisering

    hvor alle involverede parter kan have adgang til (Revit LIVE installeret in PC/Laptop kræves). ICDAS yder derudover

    fritstående applikationer (*.exe) som bruger kan køre *.exe fil for LIVE scene.lvsc uden behov for Revit og Revit LIVE.


 

    Udviklingstendens vil være at man lade BIM model lagre i sky services i *.lvsc format således at alle involverede parter

    i projektet kan oplive modellen i VR. Man går i VR hen mod et interessant view for at se på detaljer, går tilbage til Revit

    model generere dette view for detaljerede dimensioner, frem for at lede efter en 2D tegning bland hundredvis af 2D-

    tegninger.   

 

Nedenstående er BIM model for Viborgvejbro og tilhørte viewer med dimensioner. Sætningsplader, terræn ved ende vederlag, brobelægning, autoværn osv. er ikke endnu sat ind. Som udklip af VD SAB dokumentationer er også inkluderet.

 

 

Figur: BIM model vist i solid og transparens, Bro21 Viborgvej.

123456789_123456789_1123456789123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_ 123456789_123456789_123456789_123456789_1234567

 


 

 

Floor Plane: kan vise mange vertikale lage af grafikker og tekster (Revit kalder Level og Reference Plane) 

 

 

Linjeføringer:

Viborgvej overføring (RH, RV)=(ret, 8.6% nedad fra Vest mod Øst)   

Omfartsvej underføring (RH, RV)=(4800m, ret) 


Landskoordinater er ikke indsat at Project Base Point (X, Y, 31.738m) da dette eksempel er en BIM udkast,

dog betons mål er nøjagtigt VD udbud input. Kote Z 31.738m på top-of-deck er kendt fra koter ved Pier B.

 

View LG: at Kabel 9 og parallel med kablerne. Set i Omfartsvej station retning. Kabelkurve er ens for kabel 1-20.Kabelkurven er optimeret fra VD udbud. Bemærk at ved direkte indtastning af input fra VD udbud vil Revit ikke find

750mm afstande ved pier. Derudover der er 20 kabler 19C19 vurderet at være optimal i stedet for 21. 

 

View OV: Vinkelret på Omfartsvej ved STLer kryds. Set i Omfartsvej station retning.


 


View BP: at Pier B, mål vinkelret på Viborgvej STL. Set i Viborgvej station retning.

  

 View B: at Pier B, mål parallel med Pier B. Set i Viborgvej station retning. 


View B: at Pier A, parallel med Pier A. Set i Viborgvej station retning.


Camera South: Example in Revit LIVE (draft) 


Camera West: Example in Revit LIVE (draft)

 

Opspænding, jf. SAB s150

 

Endelig opspænding finder sted, når betonen har opnået 100% af den foreskrevne karakteristiske styrke.

 

Opspænding skal ske i to etaper som angivet nedenfor

 

Foreløbig opspænding:

Foreløbig opspænding skal udføres efter betonen har opnået en trykstyrke på min. 18 MPa og senest inden den har opnået 22 MPa, og skal bestå i en midlertidig og begrænset opspænding til imødegåelse af virkningerne fra betonens svind (10-30% af den endelige totale forspændingskraft påført jævnt over tværsnittet).

 

Endelig opspænding:

Der må ikke - inden den endelige opspænding - foretages afslækning af den foreløbige

opspænding.

 

 

Beton, jf. SAB s153

 

Den færdige overflade må ikke afvige mere end -5/+10 mm fra den projekterede overflade, jf. SAB s156

 

 

Reference


42950.100 Broer, Haderup Omfartsvej. VD Udbud 28-08-2018.


    SAB Beton 42950.100 (Særlige Arbejdsbeskrivelser), Vejdirektoratet ’DEF - SBB - 42950.100.pdf’

 

    H - Tegningsbilag Broer - 42950.100.pdf

123456789_123456789_1123456789123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_ 123456789_123456789_123456789_123456789_1234567

 


 

 

123456789_123456789_1123456789123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_ 123456789_123456789_123456789_123456789_1234567

 

123456789_123456789_1123456789ICDAS  •  Hans Erik Nielsens Vej 3  •  DK-3650 Ølstykke  •   E-mail: th@icdas.dk   •  Tel.: +45 60 53 83 79  •  CVR no.: 34436169